Mala Plana je naselje udaljeno 4 kilometara istočno od Smederevske Palanke, na samom razvodju Jasenice i Pomoravlja. Naselje je šumadijskog tipa sa kućama pored seoskih puteva, koji vode za Palanku, Veliko Orašje i Veliku Planu.

Do današnjih dana nisu pronadjeni ostaci materijalne kulture neke od civilizacija, mada se, prema zapisima etnologa Jovana Erdeljanovića iz 1908. godine, govori da se ''na Klenku, kod bunara zvanog Grab, iskopavaju crepulje, stare pare i sekire''. Bližih podataka o iskopinama i njihovoj starosti nema.

Prema nekim indicijama na starom ''Oraškom'' putu, koji vodi od Palanke za Veliko Orašje i nekada bio najkraća putna veza Jasenice i Pomoravlja, iskopavaju se stare opeke, čija starost nije utvrdjena.

Prema predanju, na tom potesu i nešto istočnije niz pomenutu saobraćaknicu, bilo je za vreme Turaka naselje, čije se stanovništvo iselilo ''u goru'' zbog čestih upada Turaka u selo.

Prvi pomen naseljenog mesta Mala Plana datira iz 1818. godine, kada je u aračkim spiskovima utvrđeno da ima 16 kuća. Tri godine kasnije ima 21 kuću, a Popisom stoke u selima Jasenice, izvršenom 1824. godine zapisano je da Mala Plana i Kruševo (zajedno) imaju 631 ovcu i 330 koza. Ovaj podatak je interesantan i po tome što pominje ova dva naselja zajedno, što već nije slučaj i 1826. godine, kada Plana ima 22 doma. U 1834. godini selo broji 25 kuća a Kruševo 16.

Broj stanovnika se, medjutim, nije značajno uvećavao, tako da 1847. godine ima samo 40 kuća, dok se Popisom stanovništva i poljoprivrede u Srezu jaseničkom 1863. godine navodi da u Maloj Plani živi 456 stanovnika, od kojih 242 muškaraca i 214 ženskih lica. Dve godine kasnije (1865) selo je za kratko bilo izdvojeno iz spiska opština i pridodato Velikoj Plani, ali je na zahtev maštana već 1867. godine ponovo dobilo status opštine, sa nazivom Maloplanjanska opština.

Ukupna površina - 1000ha
Broj stanovnika (1991.) - oko 1000
Ukupno domaćinstava - 250
Površina obradivog zemljišta - 813ha
Vrtovi - 34ha
Vinogradi - 51ha

VAŽNI BROJEVI TELEFONA
Mesna kancelarija: 026/435-001
Škola: 026/435-071
Kombinat: 026/435-003

USTANOVE / PREDUZEĆA / ORGANIZACIJE
- Na području Male Plane nalazi se četvororazredna škola kao istureno odeljenje O.Š. "HIM" u Smed. Palanci. Škola ima tri učionice, dva WC-a, kuhinju, učionica za zabavište. Tu su zaposleni: tri učiteljice, jedna vaspitačica, domar i čistačica.
- U sklopu škole sa posebnim ulazom nalazi se ambulanta koja ima sobu za preglede, hodnik, čekaonicu i dva WC-a.
- U Maloj Plani ima KUD, FK "Ploreter", Šah klub, biblioteku koja mahom ima starije knjige.
- U Maloj Plani radi prodavnica UZOR-a, prodavnica STR "Biljana", jedna trafika STR "Braća" i jedna kafana koju drži FK "Ploreter".
- Mesna kancelarija se nalazi u zgradi Doma kulture.
- U Maloj Plani ima igralište sa svlačionicom i Lovački dom. Kombinat "Šumadija" ima svoj magacin u Maloj Plani za otkup poljoprivrednih proizvoda i prodaju repromaterijala.
- Političke partije: SPO, SRS, SPS.

INFRASTRUKTURA
- U naselju ima 4,5km asfaltne putne mreže, 9km nekategorisanih puteva. Telefonska centrala sa 170 pretplatnika.
- Vodovod - gradski, koristi ga 66 domaćinstava. Kanalizacija - ne postoji.
- Ulična rasveta - 110 svetiljki, 13 ulica.
- Postoji 4 trafostanica.

 

HOME | AREA CODES | MONEY CONVERT | EMAIL SIGN UP ACCOUNT | SERBIAN MEATS | CHURCHES | TV STATIONS | RADIO STATIONS | LIVE MUSIC | ATS ORAGINIZER SOFTWARE | CONTACT